Kayıt Ücreti

Dönem
Bildiri Başvurusunda 
Bulunanlar
Poster Başvurusunda 
Bulunanlar 
(ve iş sahibi olmayan 
öğrenci sunumları)
Sadece
Dinleyiciler
 
     
20 Ağustos Sonrası
300 TL
175 TL
175 TL
Kongre günü kayıt
———–
——-
175 TL

 

 
DİNLEYİCİ KAYDI VE ATÖLYELERE KATILIM: Sadece dinleyici olarak kayıt olanlara, aşağıdaki hesap numarasına yukarıda belirtilen dinleyici kayıt ücretini yatırdıktan sonra “davet mektubu” gönderilecektir. 
Sadece dinleyici olarak katılacak olanların  http://ucek2019.congress.gen.tr/ adresindeki sol menüden “katılımcı girişi” kategorisine tıklayıp sağ alttaki “sisteme kayıt ol” yoluyla kayıt olduktan sonra yeniden giriş yaptıklarında sol menüdeki “kongreye kayıt” sekmesini tıklayarak  “bildirisiz katılımcı olarak online kayıt” olmaları gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra ilgili son tarihe kadar Kayıt ücreti ödenmelidir. 
 
HESAP NUMARASI:
Banka Adı: İş Bankası / Şube Adı: Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir
1Hesap Adı: 2UA COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ
IBAN: TR830006400000144060267824 (TÜRK LİRASI)
UYARI: Dekontun AÇIKLAMA kısmına mutlaka “AD-SOYAD/UCEK-2019” yazılmaldır. 
 
 • Sadece dinleyici kayıt ücreti ile istediğiniz atölyelere tam katılım sağlayabilir, sıcak-soğuk ara ikramlardan yararlanabilir, kongre çantası ve kiti ile katılım belgesini alabilirsiniz.
 • Katılım ücretini kurumunuzdan geri almak için tarafnıza bir “harcama pusulası verilebilir. Bu talebiniz için lütfen kongre sırasında sekreterya ile iletişime geçiniz. 
 • Katılım ücreti ile en fazla 2 bildiri sunabilir, kayıt yaptırmak şartıyla istediğiniz atölyelere tam katılım sağlayabilir, ikram ve yemekler (3 öğlen ve 1 akşam yemeği), kongre çantası ve kiti ile katılım belgesini alabilirsiniz.
 • Yatırılacak ücretin tüm transfer bedelleri katılımcı tarafından ödenmelidir.
 • Birden fazla yazarı olan bildirilerin kabul edilmesi durumunda, sadece katılım ücretini ödeyen ve/veya bildiriyi sunan kişi kongre ekstralarından yararlanabilecektir. Diğer kişilerin de katılım belgesi talebi veya kongreye katılımı için ilgili bildiri ücretinin ödenmesi ve banka listesine girmesi zorunludur. 
 • Bildiride ismi olan her yazarın, kongreye katılması halinde katılım ücreti ödemesi gerekmektedir.   
 • Öğrenci katılımcılar (sadece poster sunum için geçerlidir) banka dekontları ile birlikte öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik kartının bir örneğini ucek2019@gmail.com veya ucek2019@ogu.edu.tr adresine göndermelidirler. 

Ö​zet: Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır. Özetin tamamı 300 kelimeden az, 800 kelimeden fazla olmamalıdır. Özeti okuyan, çalışmanız hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir. Çalışmanın ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsedilmez. Ancak her birinden özet olarak bahsetmek şartı ile çalışmanızın amacı ve önemi, kullanılan yöntem veya yöntemler, yapılan gözlem ve elde edilen bulgular (birincil olanlar), sonuçlar (birincil olanlar) ve öneriler başlıklarına yer verilmelidir. 

Anahtar kelimeler: Anahtar kelimler, en dar kapsamlıdan geniş kapsamlıya doğru yazılmalı, çalışmanın tamamını ve başlığı iyi bir şekilde yansıtmalı,  en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
(Örneğin: Lületaşı, Eskişehir, Doğal Kaynaklar, Takılar, Ticaret).   
 • Sisteme yüklenen bildiri özetlerinin kabul edilip edilmeyeceğine, en az iki hakem tarafından yukarıdaki kurallara göre değerlendirildikten sonra karar verilecektir.  
 • Sisteme üye olduktan sonra bildiri özetinizi sistemin yönlendirmesine göre ilgili boşluklara yazarak girebilirsiniz. Bildiri özeti için sisteme ayrıca bir word belgesi yüklenmeyecektir.
 • Sisteme tanımlanmış olan alt başlıklardan birine uygun olmadığını düşündüğünüz bir özet için o alt başlığın en altında yer alan DİĞER seçeneğini seçerek bildiri girişi yapabilirsiniz.  
 • Bildiriniz sisteme yüklendikten sonra, sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize “Bildiri Kayıt Onayı” gönderilecektir. Bu e-posta size ulaşmadıysa bildiri yükleme işlem basamaklarını lütfen kontrol ediniz.
 • Bir kişi en fazla 2 bildiri özeti yükleyebilir (ya da toplam 2 bildiride ismi bulunabilir) ve bunları sadece buradan tek isim ve e-posta adresi kullanarak (çoklu kayıt olmadan) sisteme yüklemelidir. 
 • Bildiri özetleri kör hakemlik sistemiyle iki hakem tarafından değerlendirilecek ve 5 Temmuz 2019’dan sonra kabul edilen bildiri sahiplerine bilgi verilecektir. 
 • Kayıt olmak ve bildiri özeti göndermek için tıklayınız:  http://ucek2019.congress.gen.tr
 • Bildirisi/posteri kabul edilen ve kendisine bu durum  kabul mektubu ile bildirilen bildiri/poster sahiplerinin aşağıdaki hesap numarasına ilgili kongre ücretini yatırmasından sonra KABUL MEKTUBU gönderilecektir. 
 
————————————–
1*5018 SAYILI YASA GEREĞİNCE ÖZEL KURULUŞ, DERNEK VEYA ŞAHIS HESAPLARINA YATIRILAN KATILIM ÜCRETLERİ GERİ ÖDENMEZ. O NEDENLE BU KONGRENİN KATILIM ÜCRETİ YATIRILAN HESABI “KONGRE İSMİNE” AÇILMIŞTIR. BU HESABA YATIRILAN KATILIM ÜCRETLERİNİ BAĞLI OLDUĞUNUZ FAKÜLTEDEN İADE ALABİLİRSİNİZ. FAKÜLTE YA DA BÖLÜMÜNÜZDEN HARCAMA PUSULASI İSTENMESİ DURUMUNDA KONGREYE GELDİĞİNİZDE SEKRETARYADA HARCAMA PUSULASINI İMZALATABİLİRSİNİZ.