1. DİNLEYİCİ OLARAK BAŞVURMAK İÇİN: Kongrenin geneline ve atölye çalışmalarına “dinleyici” olarak katılmak üzere başvuru yapabilirsiniz. Bu katılımcıların http://ucek2019.congress.gen.tr/ adresindeki sol menüden “katılımcı girişi” kategorisine tıklayarak sağ alttaki “sisteme kayıt ol” sekmesiyle kayıt olup yeniden giriş yaptıklarında sol menüdeki “kongreye kayıt” sekmesini kullanarak  “bildirisiz katılımcı olarak online kayıt” olmaları gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra ilgili son tarihe kadar Kayıt ücreti ödenmelidir. Bunun için tıklayınız: http://2019.ucek.org/index.php/kayit/
 
KONGREYE KATILACAK ÖĞRETMENLERE MEB İZNİ: Kongreye katılacak öğretmenler okullarından 2 şekilde izin alabilirler.
1- Kongreye Atölye çalışması yapmak üzere, bildiri veya poster sunmak üzere GÖREVLİ İZİNLİ olarak katılabilirler. Bu amaçla buradan indirebileceğiniz MEB tarafından okullara gönderilmiş yazıyı ve o yazı uyarınca okullara GÖREVLİ İZİNLİ sayılmak için verilecek dilekçe örneğini kullanabilirsiniz.
2- Kongreye SADECE DİNLEYİCİ şeklinde katılmak için İZİNLİ olarak başvurabilirsiniz. Bu amaçla buradan indirebileceğiniz MEB tarafından okullara gönderilmiş yazıyı ve o yazı uyarınca okullara GÖREVLİ İZİNLİ sayılmak için verilecek dilekçe örneğini kullanabilirsiniz.
 
Ders Tasarım Atölyesi başvurusu iki şekilde yapılabilir:
2. ATÖLYE BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN: Ders Tasarım Atölyesi’ne tam metin hazırlayarak kendi atölyenizi gerçekleştirmek üzere lütfen “bu formu indiriniz” ve yaptığınız ders tasarımını bu forma doldurduktan sonra ucek2019@ogu.edu.tr ya da ucek2019@gmail.com adresine gönderiniz (Son başvuru tarihi 1 Haziran 2019).
  • Ders tasarımınızı hazırlarken mümkünse konuyla ilgili bir akademsiyen ile (coğrafya eğitimcisi, coğrafyacı, eğitim bilimci vb.) iletişim kurup işbirliği yapmak daha faydalı olabilir.
  • Ders tasarımınızı tek başınıza veya birden çok öğretmen/branş işbirliği ile de yapabilirsiniz.
  • Yine tasarımı bitirdikten sonra okulunuzda bir sınıf içi uygulama yapmanız önerilmektedir. 
  • Buraya yapılacak başvurulardan tam metni kabul edilenlerin kongre sırasında kayıt olan öğretmenlerle bu atölyeyi gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 
  • Kongre sonrası seçilecek en iyi atölye çalışmalarına ait tam metinler LİSELERDE ETKİLİ COĞRAFYA EĞİTİMİ isimli kitapta kitap bölümü olarak basılacaktır. Böylece atöyle sahiplerinin kitap bölümü sahibi olma imkanı sağlanacaktır.
  • Özellikle liselerde çalışan öğretmenlerimize kılavuz kitap niteliğinde olacak bu atöyle çalışmalarının (akademisyen-öğretmen, öğretmen-öğretmen, coğrafya öğretmeni-diğer branş öğretmeni ortaklığı gibi farklı şekillerde) işbirliği yoluyla yapılması önerilmektedir. 
  • Böylece hem üst düzey örnek kılavuz uygulamaların oluşturulması hem de akademisyen-öğretmen işbirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
  • Atölye çalışmaları için tam metin son başvuru tarihi 1 Haziran 2019‘dur. Kabul edilen  Ders Tasarım Atölyelerinin ilanı: 20 Haziran 2019. 
 
Çalıştaylar
Çalıştığınız alanla ilgili olarak, katılımcıların ilgi göstereceğini düşündüğünüz, coğrafya ve coğrafya eğitiminin sorunlarına çözüm önerileri içerecek önemde, genel ya da özel bir konuda çalıştay sunumu yapmak isterseniz ekteki başvuru formunu doldurduktan sonra ucek2019@ogu.edu.tr ya da ucek2019@gmail.com adresine gönderiniz (Son başvuru tarihi 1 Haziran 2019). Çalıştay metinleri, bildiri kitabında tam metin bildiri olarak basılacaktır.